Just-in-Time (JIT)

Just-in-time is een productiefilosofie waarbij men focust op de eliminatie van verspilling (waste) en waar alles draait om continue verbeteren. Bij Just-in-Time staat de klant centraal: zorgen dat het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats en aan de juiste prijs geleverd wordt. Een doordachte toepassing van deze principes garandeert een korte levertermijn naar de klant zonder daarom de voorraad de hoogte in te jagen.

De opleiding geeft een overzicht van de basisprincipes van JIT en de pull-strategie. In een JIT omgeving wordt de aanvoer van materiaal en de planning van de verschillende werkstations geregeld volgens het Kanban-principe. De werking van kanban wordt toegelicht en men gaat dieper in op de verschillende kanban-implementaties.

Aan de hand van een hands-on workshop zal u zelf ervaren welke invloed JIT heeft op de planning van de materiaalstroom: tijdens het game assembleren de deelnemers producten; de ene keer volgens een push-strategie (MRP) en de andere keer volgens het pull-principe. Performantie-indicatoren (KPI’s) zullen tijdens het spel illustreren wat de verschillen zijn tussen een JIT-systeem en een klassiek MRP plannigssysteem. Een leuke manier om meer inzicht te krijgen in Just-in-time productie. (eventueel kunnen deze principles ook aangetoond worden aan de hand van een video, indien het tijdsframe niet toelaat de hands-on oefening te integreren)

Topics:
  • voorwaarden voor JIT
  • JIT als filosofie: basisconcepten (SMED, TQM, TPM,…)
  • Push versus Pull
  • Werking van Kanban
  • JIT toeleveren: begrippen en toepassingsproblematiek
  • Hands-on simulatie-oefening
 

De standaard cursus duurt 1 dag. Afhankelijk van de ervaring en de achtergrondkennis van de deelnemers kan de duur van de cursus aangepast worden.

Op zoek naar een sensibiliseringssessies voor jouw werknemers. Cim_Cil ontwikkelde een JIT-game waar de deelnemers op basis van trial-and-error van een MRP-aansturen naar een JIT-omgeving evolueren. Het spel staat centraal in de opleiding met op regelmatige tijdstippen een korte theoretisch intermezzo. Meer informatie over het Jetgame.